Lever EE-avfallet til oss

E-post Skriv ut
thumb_Renaslogo

Så gjør du en god gjerning for miljøet!
ØSTBØ AS er en del av RENAS, en nasjonal returordning for kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall).
Du kan levere EE-avfallet ditt til oss helt gratis.

Vi garanterer for at alle produkter du leverer inn blir håndtert og miljøsanert slik at ingen miljøgifter kommer på avveie.
Alle elektriske og elektroniske produkter inneholder miljøgifter. Dette kan for eksempel være kvikksølv, bly, kadmium, PCB
eller bromerte flammehemmere. Derfor er det svært viktig at kasserte produkter blir levert inn til miljøriktig behandling.
Konsekvensene av slike stoffer på avveie kan være svært alvorlig. De kan føre til kreft, gjøre skade på nervesystemet,
svekke menneskers reproduksjonsevne og gi skader pa fostre.
Miljømyndighetene har innført strenge regler for hvordan EE-avfall skal behandles. Det viktigste du må huske er at EE-avfall
ikke skal blandes med andre avfallstyper, og at det blir levert til et godkjent mottak for EE-avfall. ØSTBØ AS er et godkjent mottak,
og avfall kan leveres på våre avdelinger på
Langstranda i Bodø og på Finneid Industriområde i Fauske.

Vi kan også være behjelpelig med å hente avfall hos dere dersom del er ønskelig, og kan stille med egnet
oppsamlingsutstyr/containere. Bestill ved å følge denne linken eller
kontakt oss for ytterligere info.

Etter at avfallet er levert blir det transportert videre til et sluttbehandlingsanlegg. Her blir aile komponenter
med miljiøgifter tatt ut, før de ørige materialene blir gjenvunnet.
Hvert år samler RENAS-systemet inn mer enn 50.000 tonn EE-avfall .

Gjør miljøet en tjeneste - lever EE-avfallet ditt til oss!

Les mer om returordningen pa www.renas.no.
Tilbake til forsiden

 

Visste du...

at innsamlet metallemballasje sorteres og selges til smelteverk som produserer nye metallgjenstander som spiker, skruer, binders, hageredskaper, emballasje, bilfelger og sykkeldeler.

Du er her: Forsiden Tjenester EE-avfall Lever EE-avfallet til oss