Akutt forurensing

E-post Skriv ut
Forurensing etter havari Full City
Akutt forurensning defineres som ikke planlagt forurensning av betydning,
som inntrer plutselig og som det ikke er gitt tillatelse til.

Vi kan tilby både rådgivende og utøvende tjenester ved alle typer akutt forurensning.


Akutte forurensningssituasjoner er alltid ulike.
ØSTBØ AS kan tilby:
Umiddelbar bistand med akutt forurensning
Undersøkelser og analyse av forurenset grunn, sedimenter og vann.
Risiko- og konsekvensutredninger
Rørinspeksjon
Slamsuging og spyling
Andre tjenester innen miljøopprydding - Klikk her for nærmere informasjon.

ØSTBØ AS har 24 timers vakttjeneste.
Kontakt oss for mer informasjon.

 

Visste du...

at rundt 74 000 tonn farlig avfall ble håndtert på ukjent måte i 2010?Mye av dette avfallet kan ha blitt blandet med vanlig avfall, sluppet ut i kloakken eller dumpet direkte i naturen.

Du er her: Forsiden Tjenester Akutt forurensning