Sikkerhetsrådgiver

E-post Skriv ut
ADR_2013

I ADR/RID, kapittel 1.8 står det: ”Enhver virksomhet hvis aktiviteter omfatter transport av farlig gods, eller emballering, lasting, fylling eller lossing i den forbindelse, skal utpeke en eller flere sikkerhetsrådgivere for transport av farlig gods som skal ha ansvar for å medvirke til å forebygge risiko for personer, materielle verdier og miljøet som er knyttet til slike aktiviteter.”

Sikkerhetsrådgiveren kan være
• Foretakets leder
• En person som er ansatt kun for dette
• En person som ikke hører til virksomheten,
forutsatt at vedkommende gis mulighet til å utføre sine oppgaver. Det skal foreligge skriftlig avtale.

Sikkerhetsrådgiverens oppgaver fremgår av 1.8.3.3. i ADR/RID, og innebærer å sørge for at det etableres et dokumentasjonssystem hvor det kan kontrolleres at farlig gods bestemmelsene overholdes. Dette gjelder blant annet å kontrollere at gods, dokumenter, informasjon, materiell, utstyr og kompetanse er i samsvar med bestemmelsene. Ordningen tilsier at berørt personell skal ha nødvendig opplæring i regelverk og rutiner, det skal rapporteres avvik og uhell, og det skal utarbeides en årlig rapport fra sikkerhetsrådgiver m m.

Mer informasjon kan finnes hos Brannvernforeningen og hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

ØSTBØ AS tilbyr denne tjenesten til bedrifter som ikke ønsker å bruke eget personell til dette, ta gjerne kontakt for tilbud og mer informasjon.
Vi utfører pr i dag denne tjenesten for både private og kommunale virksomheter. Kontakt oss for tilbud.

 

Visste du...

at rundt 74 000 tonn farlig avfall ble håndtert på ukjent måte i 2010?Mye av dette avfallet kan ha blitt blandet med vanlig avfall, sluppet ut i kloakken eller dumpet direkte i naturen.

Du er her: Forsiden Tjenester Sikkerhetsrådgiver