Miljøsanering av bygg

E-post Skriv ut
ansvarsrett
ØSTBØ AS har Sentral godkjenning for ansvarsrett for prosjektering
av miljøsanering i tiltaksklasse 3 og Sentral godkjenning for ansvarsrett for riving og miljøsanering (utførende) i tiltaksklasse 2
Vi utarbeider miljøsaneringsbeskrivelser og avfallsplaner,utfører avfallshåndtering
og rapporterer avfallsmengder fortløpende.
Hvert år oppstår det omtrent 1,5 millioner tonn avfall fra nybygg, rehabilitering og riving.
Det er nesten like mye som samlet mengde husholdningsavfall i Norge.
Ved bygging, rehabilitering og riving er avfallsprodusenten (tiltakshaver og ansvarlig utførende) ansvarlig for at alt bygg- og anleggsavfall blir disponert på lovlig måte. Kartlegging og saneringsbeskrivelse består i å kartlegge hvilke typer farlig avfall som finnes, hvilke mengder og hvor i bygget det finnes.

På bakgrunn av dette utarbeider vi saneringsbeskrivelse som bidrar til at vi på en sikker måte kan fjerne farlig avfall før rehabiliteringen starter.
Eksempel på slike stoffer er lysrørarmaturer, isolerglassvinduer, fugemasse, gulvbelegg, kabler etc. Alle disse kan inneholde stoffer som er skadelig for mennesker og miljø.
Avfall som er definert som farlig avfall skal leveres til godkjent mottak.
Sannsynligheten for å finne helse- og miljøfarlige stoffer i et bygg er langt høyere enn sannsynligheten for ikke å gjøre det.

Du kan lese mer om bygg-og anleggsavfall på KLIF sine hjemmesider.

 

Visste du...

at de ulike avfallstypene kan brukes som råvare i produksjonen av nye varer. På den måten holdes "ressursene" i et kretsløp, og reduserer behovet for å hente ut nye naturressurser.

Du er her: Forsiden Tjenester Miljøsanering av bygg