EE-avfall

E-post Skriv ut
EE-avfall
Vi tilbyr skreddersydde løsninger for oppsamling og innsamling av EE-avfall.
For oppsamling kan vi tilby oppsamlingsenheter i størrelser fra 1 m3 til 50 m3.
For oversikt over oppsamlingsutstyr klikk her.
Innsamling tilpasses individuelle behov, enten til faste tidspunkt eller etter innmeldt behov.
EE-avfallet transporteres til vårt behandlingsanlegg, hvor vi miljøsanerer EE-avfallet og sørger for gjenvinning av alle gjenvinnbare fraksjonene.
I tillegg til å tilrettelegge oppsamling og innsamling, tilbyr vi kurs og opplæring, tilpasset hver enkelt kunde.

Ta kontakt for nærmere informasjon.

 

Visste du...

at rundt 74 000 tonn farlig avfall ble håndtert på ukjent måte i 2010?Mye av dette avfallet kan ha blitt blandet med vanlig avfall, sluppet ut i kloakken eller dumpet direkte i naturen.

Du er her: Forsiden Tjenester EE-avfall