Risikohåndtering

E-post Skriv ut
Article Index
Risikohåndtering
Sanering/opprydding etter utslipp av farlige kjemikalier
Sikring og fjerning av farlige kjemikalier med dårlig emballasje
Transport av radioaktivt avfall
Transport og sluttbehandling av eksplosivt avfall
Transport og sluttbehandling av smittefarlig avfall

thumb_FaresedlerVi hjelper dere med å bli kvitt avfall som ikke kan følge de vanlige avfalls-strømmene men må behandles separat og med spesiell kompetanse.

Eksempler på slike typer avfall er:
• Radioaktivt avfall
• Eksplosivt avfall
• Smittefarlig avfall (risikoavfall)

Vi foretar også sanering/opprydding etter utslipp av farlige kjemikalier, for eksempel kvikksølv, og vi sikrer og fjerner farlig avfall som ikke har god nok emballasje og derfor ikke kan flyttes/transporteres før det er gjort en sikringsjobb,
f.eks med å pakke det/de aktuelle kolli over i redningsemballasje. 

Du er her: Forsiden Tjenester Risikohåndtering